הנדסה

מחלקת הפיתוח

עוסקת בתכנון מוצרים עבור כלל לקוחות החברה על פי דרישת הלקוח ובתאום עימו ע"י הפעלה ושימוש בניסיון שנצבר במגוון רק של תכנון הן במגזר האזרחי והן במגזר הבטחוני  והיכרות עמוקה ומקיפה עם כל הטכנולוגיות הרלוונטיות לביצוע העבודה והפקתה תוך שמירה על אבני דרך עיקריות איכות , מחיר וזמינות .

 

מחלקת הנדסת הייצור

מעבדת את המוצר ומתאימה אותו לטכנולוגייה המתאימה במחלקות החברה ע"י שימוש בתוכנות תיב"ם רלוונטיות .

מעבר למידול המוצרים והפקת תיק שרטוטים עבור המוצרים השונים , תפקידה של מחלקת התכנון וההנדסה לתת מענה טכני לצרכיי הלקוחות וחשיפתם לטכנולוגיות החברה השונות על מנת לשפר את הפקתו הסופית של המוצר .

לאנשיי המחלקה הנחיות ברורות בסיוע ואיתור אפשרויות לביצוע הוזלות לכל מוצריי החברה ומתן משוב ללקוח בנושא זה , לעיתים עוד לפני שלב ההורדה לייצור .