ערגול

נתונים טכניים

ציוד ערגול לאורך של עד 1500 מ"מ בכל סוגי החומרים.
קוטר ערגול מנימלי של 80 מ"מ.